شاخص كل     ٧٨,٣٧٠    -١٦.٩    شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٩٠٧    -٠.٧    شاخص كل تالارفرعي     ١٧٠,٩٨٦    -١٠٢.٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٩٥    -١.٤    شاخص صنعت     ٦٥,٥٧٣    -١٣.٦    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٤,٥٨٨    -٧٣.٨    واسطه گريهاي مالي     ١٥٣,٠٧٠    -٣٣    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,٠٥٧ ٠
ريال عربستان ٨٤٥ ٠
دلار آمريكا ٣,١٧٣ ٠
پوند ٣,٨٨١ ٠
يورو ٣,٤٥٣ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٩٨٥ ٠
Nikkei ١٧,٢٣٠ ٠
S&P 500 ٢,١٣٤ ٠
Dow Jones ١٨,٠٦٦ ٠
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار معامله سرمايه گذاري پرديس ٨٥ ٤٠ ٨٨.٨٩
سيمان كردستان(تقدم) ٤٣٥ ١٤٥ ٥٠
شمال شرق شاهرود ٨,٢٢٧ ١,٢٥١ ١٧.٩٣
سيمان شرق(تقدم) ١٨٤ ١٧ ١٠.١٨
سایر بورس انرژی ٥,٢٧٠ ٣٢٣ ٦.٥٣
تکادو ٣,٦٠٤ ١٩٦ ٥.٧٥
صنعتی بهپاک ٣,٣٨٢ ١٧٢ ٥.٣٦
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٣٧٠.٣       تغييرات :  (١٦.٩)