شاخص كل     ٧٧,٠١٠    ١٠٣.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٧٩٥    ٩٨.٦    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٨,٩٦٦    ٧١.٩    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٤٥    ٥.٩    شاخص صنعت     ٦٤,٠٢٠    ١٠٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٢,٢٨٠    ١٢٦.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٥٥,٦٥١    ٧.٨    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٣,١٠٨ ٠
ريال عربستان ٨٣٧ ٠
دلار آمريكا ٣,١٤٠ ٠
پوند ٤,٠٧٣ ٠
يورو ٣,٥٢٥ (٣)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٨٧٣ ٠
Nikkei ١٦,٦٠٠ ٠
S&P 500 ٢,١٥٨ ٠
Dow Jones ١٨,١٩٠ ٠
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
ماشين سازي نيرومحركه ١,٨٥٧ ٥٧٢ ٤٤.٥١
كابل البرز(تقدم) ٢,٦١٨ ٢٣٨ ١٠
سرمايه گذاري مسكن(تقدم) ١٠٤ ٩ ٩.٤٧
احیاء سپاهان ٢,٥٦٤ ١٨٣ ٧.٦٩
بورس انرژی ٧,٩٧٠ ٤٧٠ ٦.٢٧
پارس سوييچ ٧,٩٦٢ ٣٩٧ ٥.٢٥
دكترعبيدي ١٤,١٨٩ ٧٠٦ ٥.٢٤
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٧,٠١٠.٢       تغييرات :  ١٠٣.٣