شاخص كل     ٧٥,٠٣٥    ٨٧٥.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٥٦,١٤٣    ٧٩٧.٥    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٢,٢١٦    ٩١٤.٧    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٤٨    ٤٠.٥    شاخص صنعت     ٦٢,٦٤٥    ٧٦٩.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٦,٤٩٣    ١,١٢٨.٤    واسطه گريهاي مالي     ١٤٨,٠٤٢    ١,٢٢٠.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٠ ٠
ريال عربستان ٦٧٩ ٠
دلار آمريكا ٢,٥٥٠ ٠
پوند ٤,٢٨٢ ٠
يورو ٣,٥٢٣ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٥٥ ٠
FTSE 100 ٦,٦٢٥ ٠
Nikkei ١٤,٦٠٨ ٩٢
S&P 500 ١,٨٦٤ ٠
Dow Jones ١٦,٤٠٨ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تهران شيمي ١٥,١٠٢ ٣,٦٧٣ ٣٢.١٤
فرآوري معدني ٥,٤٠٣ ٨٦١ ١٨.٩٦
سرمايه گذاري ملت ٨٠٩ ٧٧ ١٠.٥٢
چرخشگر(تقدم) ١,٢٦٧ ٩٥ ٨.١١
ايران ياسا(تقدم) ١٦,٠٠٠ ١,١٩٤ ٨.٠٦
ايران خودرو(تقدم) ١,٣٤٣ ٩٩ ٧.٩٦
سرمايه گذاري اعتبار ايرانيان ٢,٣٤٢ ١١٩ ٥.٣٥
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٥,٠٣٥.٣       تغييرات :  ٨٧٥.٣