شاخص كل     ٦٩,٤٩٥    -١١٣.٨    شاخص كل تالاراصلي     ٥٠,٩٥٦    -٤٨.٢    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٨,٢٤٨    -٤٥٧.٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٨٤٢    -٥.١    شاخص صنعت     ٥٨,٢٨٦    -١٤٢.١    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٤,١٨٠    -٣٨٠.٤    واسطه گريهاي مالي     ١٣٣,٥٨٤    ٣٩٢.٨    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٠٤ ٧
ريال عربستان ٧١٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٩٧ ٠
پوند ٤,٢٣٩ ١٧
يورو ٣,٣٦٨ ٨
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٠٤٩ ٦٧
FTSE 100 ٦,٣٣١ ١٤٩
Nikkei ١٦,٨٣٤ ٨٠
S&P 500 ١,٩٧٢ (١٧)
Dow Jones ١٧,٠٦٨ (١١٢)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player