شاخص كل     ٦١,٣٩٠    ٠    شاخص كل تالاراصلي     ٤٢,٥٣٤    ٠    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٦,٧٠١    ٠.٧    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٥١٠    ٠    شاخص صنعت     ٥٠,٦٤١    ٠    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١١٩,٢٨٦    ٠.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٢٩,٠٣٦    ٠.٨    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٦ ١٠
ريال عربستان ٧٩٩ ١
دلار آمريكا ٢,٩٩٥ ٠
پوند ٤,٥٦٧ ٢٥
يورو ٣,٣٧٥ ٢٥
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٢٢٠ ١٣٢
FTSE 100 ٦,٢٨٨ ٦٥
Nikkei ١٨,١٣٦ ١٦,٣٣٦
S&P 500 ١,٩٧١ ٢٥
Dow Jones ١,٦٦٩ (١٤,٧٣٩)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player