شاخص كل     ٦٦,٤٥١    ٥.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٤٧,٤٠٥    ١٩.٨    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٠,٤٠٢    -٨٣.٣    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٧٢٣    ٠.٢    شاخص صنعت     ٥٤,٥٢١    ١٧.٦    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٧,١٨٠    -٥٢.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٤٣,٣٧٤    -١٥١.٩    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٨٨ (٣)
ريال عربستان ٧٩٢ ١
دلار آمريكا ٢,٩٧١ ٤
پوند ٤,٦١٧ (١٠)
يورو ٣,٢٢٧ (٢٠)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٦٨٦ (٢)
Nikkei ٢٠,٦٨٢ ١٣٨
S&P 500 ٢,٠٩٣ (٥)
Dow Jones ١٧,٥٥٠ (٤٨)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
آهن و فولاد میلاد ٧٨٩ ١٩١ ٣١.٩٤
نيرو كلر(تقدم) ١,٥٠٠ ٢٥٢ ٢٠.١٩
فروشگاه ديوكس ٨٧٩ ١٠٥ ١٣.٥٧
نوسازي و ساختمان(تقدم) ١,٢٠٠ ١٣٨ ١٢.٩٩
كف ١,٤٩٤ ١٧٠ ١٢.٨٤
سيمان شرق(تقدم) ٢٤٨ ٢٢ ٩.٧٣
ایرانیت ٢,١٣٥ ١١٠ ٥.٤٣
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٦,٤٥١       تغييرات :  ٥.٣