شاخص كل     ٦٤,٢٧٦    ٢٥.٢    شاخص كل تالاراصلي     ٤٥,٥١١    ٢٣.١    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٧,٦٨٥    ٢٥.٦    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٣٩    ١.٧    شاخص صنعت     ٥٢,٨٧٥    -١٣.١    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٢,٩٦٧    -٢٨٥.٨    واسطه گريهاي مالي     ١٣٦,٩١٠    ٤٩٣.١    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٩٢ ١١
ريال عربستان ٧٩٨ ٠
دلار آمريكا ٢,٩٩٥ ٠
پوند ٤,٥٨٧ (٢٥)
يورو ٣,٣٨٠ ٤
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٠٥٨ (١٨٩)
Nikkei ١٨,٣٠٩ (٢٣٧)
S&P 500 ١,٩١٣ (٥٩)
Dow Jones ١٦,٠٥٨ (٤٦٥)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کابلسازی ایران ٤,٠٥٠ ٦٦٠ ١٩.٤٧
کارخانجات صنعتی آزمایش ١,٣٠٤ ١٥٦ ١٣.٥٩
سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال ٩٩٥ ٩٣ ١٠.٣١
بیمه ملت(تقدم) ٢٧٢ ١٤ ٥.٤٣
سرمايه گذاري صنعتي ملي ٥,١٢١ ٢٥٦ ٥.٢٦
دكترعبيدي ٧,٦٩٨ ٣٨٤ ٥.٢٥
نساجي بروجرد ٣,٢٣٠ ١٦١ ٥.٢٥
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٤,٢٧٦.٢       تغييرات :  ٢٥.٢