شاخص كل     ٧٤,٩٩٨    ١٤٩.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٥٥,٥٥٥    ١١٢.٩    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٥,٦٣٢    ٢٧٧.٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٦٠    ٤.٩    شاخص صنعت     ٦٣,٠١٨    ١٤٦.٨    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٠,٣٩٦    ١٨٥.٢    واسطه گريهاي مالي     ١٤٢,٦٨٨    -٤.٩    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٧٨ ١
دلار آمريكا ٢,٦٢٥ ٠
پوند ٤,٤٥٦ (١)
يورو ٣,٥٢٦ ١
 
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٧٤ ٠
FTSE 100 ٦,٧٩١ ٠
Nikkei ١٥,٥٣٠ ٧٢
S&P 500 ١,٩٧٨ ٠
Dow Jones ١٦,٩٦٠ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
 
 
 
 
 
 
 
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player