شاخص كل     ٧٨,٣٨٤    -٣٠.٢    شاخص كل تالاراصلي     ٥٤,٨٦٣    -١٥٥.٩    شاخص كل تالارفرعي     ١٧١,٣١٧    ٧٣٨.٧    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٥١    -٤.٣    شاخص صنعت     ٦٥,٤٤٧    ٢٩.٥    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٥,٣٨٠    -١٣١.٢    واسطه گريهاي مالي     ١٥٤,٧١٨    -٧٧٢.٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٥٠ ٠
ريال عربستان ٨٠٨ ٠
دلار آمريكا ٣,٠٣١ ٠
پوند ٤,٤٢٩ ٠
يورو ٣,٤٧١ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٠٢٨ ٠
FTSE 100 ٦,٢١٢ ٠
Nikkei ١٦,٣٣٠ ٠
S&P 500 ٢,٠٥٩ ٠
Dow Jones ١٧,٦٩٣ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
شیشه قزوین ٢,٩٥٧ ٧٦٦ ٣٤.٩٦
فارسیت اهواز ١,٩٩٩ ٤٩٩ ٣٣.٢٧
دكترعبيدي ٨,١٧٠ ١,٦٢٠ ٢٤.٧٣
نورد و لوله اهواز ٥٦٢ ٨١ ١٦.٨٤
پمپ ايران ٣,٠٤٤ ٤٢١ ١٦.٠٥
توسعه آذربايجان ٢,٧٩٣ ٣٨٣ ١٥.٨٩
صنعتي‌سديد ٣,٤٩٨ ٣٣٠ ١٠.٤٢
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٨,٣٨٤.٤       تغييرات :  (٣٠.٢)