شاخص كل     ٧٦,٢٢٦    ٧٢٤.٧    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٧٧٠    ٦٢٤.٨    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٤,١٧٢    ٨٩٩.٥    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٢٩    ٣٣.٧    شاخص صنعت     ٦٣,٣٢٦    ٦٨٤.٩    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤١,٥٢١    ٧٥٠.٨    واسطه گريهاي مالي     ١٥٤,٥٦٨    ٤٣٢.٤    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٤٠ (١٣)
ريال عربستان ٨٢٥ ٠
دلار آمريكا ٣,٠٩٥ ٠
پوند ٤,٠٦١ ٢
يورو ٣,٤٠٢ ١
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٦,٦٨٧ ١٦
Nikkei ١٦,٦١٠ ٢٤٨
S&P 500 ٢,١٦٧ ٥
Dow Jones ١٨,٤٤٤ ١٧
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
گسترش صنايع انرژي آذرآب ٢,٨٦٥ ٣٥٣ ١٤.٠٥
كف ١,٥٠٠ ١٥٨ ١١.٧٧
قند قزوين ٣,١٣٩ ٣٠٨ ١٠.٨٨
پتروشيمي اميركبير ٦,١١١ ٥٩١ ١٠.٧١
فولاد خراسان(تقدم) ٢,٥٩٥ ٢٣٦ ١٠
س.توسعه و عمران استان اردبيل ٤٦٤ ٤٢ ٩.٩٥
کشتیرانی آریا ٥٤٨ ٤٥ ٨.٩٥
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٦,٢٢٥.٧       تغييرات :  ٧٢٤.٧