شاخص كل     ٧٤,١٩٠    ٤٤٧    شاخص كل تالاراصلي     ٥١,٦٤٧    ٣٩٨.٦    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٣,٨٢١    ٤٦٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٩٣٣    ١٧    شاخص صنعت     ٦١,٥٧٤    ٣٥٣.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٨,٢٣٦    ٤٠٩.٩    واسطه گريهاي مالي     ١٥١,١٩٤    ١,١٤٧.٥    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٩٩٨ ٠
ريال عربستان ٨١٧ ٠
دلار آمريكا ٣,٠٦٤ ٠
پوند ٤,١٩٢ ٠
يورو ٣,٤٠٦ ٠
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٥,٩٨٥ (١١٨)
Nikkei ١٥,٢٥٩ (١)
S&P 500 ١,٩٩٨ (٢٠)
Dow Jones ١٧,٠٩٢ (١٥٥)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
لوله و تجهیزات سدید ٢,١٠٢ ٢٥٤ ١٣.٧٤
مالی و اعتباری توسعه ١,٢٩٥ ١٥٦ ١٣.٧
سیمان غرب آسیا ٧٨٧ ٧٥ ١٠.٥٣
کارخانجات مخابراتی ایران ٤٣٢ ٤١ ١٠.٤٩
سيمان فارس و خوزستان(تقدم) ٤٧٥ ٤٤ ١٠.٢١
چادرملو(تقدم) ٦٨٣ ٦٢ ٩.٩٨
فرابورس ایران ٦,٩١٠ ٥٩٧ ٩.٤٦
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٤,١٩٠.٥       تغييرات :  ٤٤٧