شاخص كل     ٦٧,٠٢٥    ٨.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٤٩,٠٩٤    ١٥.٧    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٣,٦٤٤    -٤٦.٩    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٧٦٣    ١.٢    شاخص صنعت     ٥٤,٩٠٢    -٣.٧    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٧,٩٤١    -١٢٣.٩    واسطه گريهاي مالي     ١٤٥,٨١٣    ١٥١.٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٦٩ (٩)
ريال عربستان ٧٥٤ ١
دلار آمريكا ٢,٨٣٠ ٣
پوند ٤,٢١٢ (١٩)
يورو ٣,٠٣٥ (١٨)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٧١٨ ٤٤
FTSE 100 ٧,٠٥٢ ٥٨
Nikkei ١٩,٨١١ ١٦٤
S&P 500 ٢,١٠٠ ١٩
Dow Jones ١٨,٠٣٤ ٢٠٨
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
تامين ماسه ٦,٩١١ ٧٥٩ ١٢.٣٤
سرمايه گذاري ملي ايران(تقدم) ٧٩٧ ٥٩ ٧.٩٩
دريايي سينا ٥٠,٤٢٢ ٢,٤١٠ ٥.٠٢
فولاد هرمزگان ١,٧٩٨ ٨٥ ٤.٩٦
منگنز ايران(تقدم) ٢,٠٥٤ ٩٦ ٤.٩
داروسازي اكسير ٩,٠١٨ ٣٦٠ ٤.١٦
پگاه اصفهان ٧,٢٧٥ ٢٩٠ ٤.١٥
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٧,٠٢٥       تغييرات :  ٨.٣