شاخص كل     ٦٣,٤٢٨    -٢٧٥.٣    شاخص كل تالاراصلي     ٤٥,٨٣٧    -٢٣٨.٨    شاخص كل تالارفرعي     ١٣٠,٤٢٤    -٣١٦.٥    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٥٩٧    -١١.٨    شاخص صنعت     ٥٢,١٩٨    -١٢٨.٢    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢١,٧٩١    -١٦٧.٣    واسطه گريهاي مالي     ١٣٤,٨٦٤    -١,٨٤١.٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٦٠ (٦)
ريال عربستان ٧٦٥ ٢
دلار آمريكا ٢,٨٦٩ ٨
پوند ٤,٤٤٣ ٣
يورو ٣,١٥٨ (٣٠)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,٠٣١ ٣٦
Nikkei ٢٠,٢٦٤ ٩٤
S&P 500 ٢,١٢٦ (١)
Dow Jones ١٨,٢٣٢ (٨٠)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
فروشگاه ديوكس(تقدم) ٢٤٠ ٨٥ ٥٤.٨٤
شمال شرق شاهرود ٧,٩٢٩ ١,٨٤٨ ٣٠.٣٩
گاز لوله ٢,٥١٩ ٢٥٩ ١١.٤٦
عمران فارس(تقدم) ١,١٣٤ ١٠٥ ١٠.٢
كارتن ايران(تقدم) ١,٢٢٠ ١١١ ١٠.٠١
پارس شهاب(تقدم) ٤,٢٦٦ ٣٤٠ ٨.٦٦
کارخانجات صنعتی آزمایش ٦٤٧ ٥١ ٨.٥٦
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٣,٤٢٧.٨       تغييرات :  (٢٧٥.٣)