شاخص كل     ٧٩,٣٨٢    ٠    شاخص كل تالاراصلي     ٥٦,٥٨٧    ٠    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٧,٥٨٥    ٠.٦    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,١٤٠    ٠    شاخص صنعت     ٦٦,٨٩٦    ٠    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٥٦,٢٥٦    ٠.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٤٨,٩٤٢    ٠.٥    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٨٤٠ ٥
دلار آمريكا ٣,٢٣٦ (١)
پوند ٣,٩٠٩ ١٥
يورو ٣,٤٤٢ ٨
 
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
FTSE 100 ٧,١٦٨ (٩٧)
Nikkei ١٨,٧٩٦ (٤٥٤)
S&P 500 ٢,٢٦٥ (٧)
Dow Jones ١٩,٧٦٦ (٦٦)
 
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختيارخ فولاد-1400 ٨٢ ١٧ ٢٦.١٥
لوله و تجهیزات سدید ١,٧٧٠ ٢٨٦ ١٩.٢٧
مجتمع پترو صنعت گامرون ٤٤,٨١١ ٦,٤٢١ ١٦.٧٣
قند هكمتان ٢,٩٠٠ ٣٢٨ ١٢.٧٥
فيبر ايران(تقدم) ٥,٩٠٠ ٥٣٦ ٩.٩٩
اختيارخ فولاد-1200 ٢٨٠ ٢٥ ٩.٨
آهن و فولاد میلاد ٦٥٢ ٥٣ ٨.٨٥
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٩,٣٨٢.٢       تغييرات :  ٠