شاخص كل     ٧٦,٦٩١    -١٦٢.٤    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٧٠٠    -٢٧٦    شاخص كل تالارفرعي     ١٦٧,٤٩٤    ٦٠٦.٩    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٦٩    -٩.٣    شاخص صنعت     ٦٣,٩١٧    -١٥٢.٨    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٤٢,٧٣٩    ٤٦٤.٩    واسطه گريهاي مالي     ١٥٢,٨٨٨    -١٠٠.٥    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٧٦٢ (٣)
ريال عربستان ٨١٢ ١
دلار آمريكا ٣,٠٤٦ ٣
پوند ٤,٤٥٤ ٧
يورو ٣,٣٨٥ (٨)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٠٧٨ ٦٨
FTSE 100 ٦,٢٥١ (٣)
Nikkei ١٦,٨٦٠ ٦٥
S&P 500 ٢,٠٩٧ ١٩
Dow Jones ١٧,٨٤٩ ١٢٢
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
حمل و نقل ريلي پارسيان ١٢,٧٠٠ ١١,٧٠٠ ١,١٧٠
کشتیرانی دریا بندر ٣,٤٦٧ ١,٠٠٠ ٤٠.٥٤
کارخانجات صنعتی آزمایش ٤,٣٠٩ ٤١٧ ١٠.٧١
سيمان كرمان ٢,٦٤٥ ٢١٧ ٨.٩٤
ساختمان اصفهان ١,٢٥٠ ٩١ ٧.٨٥
پتروشيمي‌ اصفهان ٣,٧٠٠ ٢٥٦ ٧.٤٣
سیمان غرب آسیا ٧٩٢ ٥٠ ٦.٧٤
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٦,٦٩٠.٦       تغييرات :  (١٦٢.٤)