شاخص كل     ٧١,٤٤٥    ١.٤    شاخص كل تالاراصلي     ٥٢,٤٤٨    ١٤.٣    شاخص كل تالارفرعي     ١٤١,٧٠٤    -٧٨.٨    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٠٠    -١.٥    شاخص صنعت     ٦٠,٥٨٥    ٠.٩    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٨,٣٤٨    -٥٥.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٢٨,٥٤٠    ٦.٦    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٤٤٣ (٤١)
ريال عربستان ٧١٠ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦٤ ١
پوند ٤,٣٤١ ٨
يورو ٣,٤١٨ (٣١)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٢٧٣ ٥٢
FTSE 100 ٦,٨٣٧ ٤٥
Nikkei ١٦,٣٢١ ٣٩١
S&P 500 ٢,٠١٠ ١٢
Dow Jones ١٧,٢٧٩ ١٤٨
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
کابلسازی ایران ٨٠٠ ٩٧ ١٣.٨
تکادو ٤,٦٢٦ ٣١٦ ٧.٣٣
صنعتی دریایی ایران ١,٨٥١ ١٢٥ ٧.٢٤
نيرو محركه(تقدم) ٨٣٢ ٥١ ٦.٥٣
شهرسازي و خانه سازي باغميشه ٢,٠٩٧ ١٠٠ ٥.٠١
سبحان-دارو ٣٢,٠٠٢ ١,٥٢٦ ٥.٠١
سرمایه گذاری مسکن تهران ٢,١٨٣ ١٠٤ ٥
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧١,٤٤٥       تغييرات :  ١.٤