شاخص كل     ٧٢,٣٤٠    -٤٣٨.٦    شاخص كل تالاراصلي     ٥٣,٢٥٤    -١٢١.٤    شاخص كل تالارفرعي     ١٤٢,٥٥٢    -٢,١١٤    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٣,٠٣٧    -٢٢    شاخص صنعت     ٦١,٢٥٩    -٤٢٧.٨    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٣٨,٥٥١    -٢٧٤.١    واسطه گريهاي مالي     ١٣١,٢٧٣    -٤٧    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٥٥٥ (٢)
ريال عربستان ٧٠٩ ٠
دلار آمريكا ٢,٦٦١ ٠
پوند ٤,٤١٧ (١)
يورو ٣,٤٩٢ ٣,١٤٣
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,١٧٢ ٠
FTSE 100 ٦,٨١٩ ٠
Nikkei ١٥,٤٦٨ ٤٣
S&P 500 ٢,٠٠٣ ٠
Dow Jones ١٧,٠٩٨ ٠
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
اختیار ملی مس 310 ١٢٦ ٩٣ ٢٨١.٨٢
مسكن زاينده رود ٣,١٠٠ ٢,١٠٠ ٢١٠
اختیار پاکشو 307 ١٧١ ٤٠ ٣٠.٥٣
اختیار بانک صادرات 310 ١٣٨ ٢٢ ١٨.٩٧
صنعتی آبگینه ٦٣٠ ٦٠ ١٠.٥٣
گسترش صنایع پیام ٧٠٦ ٦٦ ١٠.٣١
احیاء سپاهان ٤,٩٨٨ ٣٢٢ ٦.٩
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٧٢,٣٣٩.٨       تغييرات :  (٤٣٨.٦)