شاخص كل     ٦٥,٥٤٣    ٢٨٦.٧    شاخص كل تالاراصلي     ٤٨,٢٥٠    ٢١٨.٤    شاخص كل تالارفرعي     ١٢٩,١١٨    ٥١٧.٥    ٥٠ شركت فعالتر(wax)     ٢,٦٧٤    ٩.٨    شاخص صنعت     ٥٤,٩٠٣    ١١٩.٨    شاخص ميانگين قيمت ٥٠ شركت      ١٢٦,٦٢٦    ٤٦٥.٥    واسطه گريهاي مالي     ١٢٦,٨٥٨    ٢,١٢١    
ارز و سکه آرشیو »
 • ارز
 • سكه
عنوان قیمت تغییرات
يكصد ين ژاپن ٢,٣٤٠ ١٣
ريال عربستان ٧٣١ ٠
دلار آمريكا ٢,٧٥٠ ١
پوند ٤,١٤٣ (٢٦)
يورو ٣,١٠٤ (١٢)
 
 
 
شاخص های جهانی آرشیو »
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژی
عنوان قیمت تغییرات
Djstoxx 50 ٣,٣٥١ (٦٣)
FTSE 100 ٦,٧٤٩ (٦٢)
Nikkei ١٧,٦٧٤ (١٢٢)
S&P 500 ١,٩٩٤ (٣٥)
Dow Jones ١٧,١٦٤ (٢٢٣)
 
 
 
تغییرات قیمتها آرشیو »
 • افزايش
 • كاهش
 • عرضه
 • تقاضا
شركت قيمت تغيير
بیمه رازی ١,٠٠٠ ١٨٩ ٢٣.٣
فارسيت درود ٦٠٦ ٩٩ ١٩.٥٣
سایر بورس انرژی ٩,٤٣٩ ١,٥١٢ ١٩.٠٧
سیمان مجد خواف ٧٥٤ ٩٥ ١٤.٤٢
ايران خودرو ديزل ٧٧١ ٩٥ ١٤.٠٥
تجهيزات ‌هپكو ٦٧٢ ٧٧ ١٢.٩٤
صنعتي‌سديد ٢,١٢٠ ٢٤٠ ١٢.٧٧
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها آرشیو »
 • اخبار بازار سرمایه
 • اخبار کارگزاری
 • اطلاعیه های سازمان بورس
گزارشهای تحلیلی آرشیو »
 • تحلیل
 • مقالات مالي
 • آموزش سرمايه گذاري
 • اخبار پذیرش شرکتها
 • گزارش روزانه بازار
عنوان تاريخ
گزارش بازار ٣١/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٣٠/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٧/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٤/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٣/٠١/١٣٩٣
گزارش بازار ٢٠/٠١/١٣٩٣
شاخص ها
 • كل
 • مالي
 • صنعت
 • اصلي
 • فرعي
You need to upgrade your Flash Player
ارزش : ٦٥,٥٤٢.٨       تغييرات :  ٢٨٦.٧